2023

Javna priznanja 2023. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2022. godinu

Na prijedlog Komisije za javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita, na sjednici održanoj 23. ožujka 2023. godine, donijelo je Odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, četiri osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo nagrađeni su:


Dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, dr. med. prof. emer. - za profesionalni, znanstveni i humani rad kojim je značajno pridonijela ugledu KBC-a Split i liječničke struke

Dušanka Martinović Kaliterna rođena je u Splitu 1953. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta radila je u brojnim ambulantama Doma zdravlja Split. 
Tijekom specijalizacije iz interne medicine završava poslijediplomski studij iz kliničke imunologije i alergologije. Svoju edukaciju nadopunjuje u Zagrebu i Tel Avivu. Također se uključuje u rad europskih udruga za istraživanje u reumatologiji i imunologiji te svoja znanja i kontakte prenosi na  svoje kolege i druge medicinske centre u Hrvatskoj.
Svoj profesionalni interes kao i područje istraživanja usmjerila je prema autoimunim bolestima.  Prema uzoru na europske imunološko-reumatološke centre potiče osnivanje Udruge oboljelih od autoimunih bolesti te uz podršku udruge i svojih suradnika osniva i donacijskim sredstvima oprema Dnevnu bolnicu reumatologije i kliničke imunologije, jednu od prvih u Hrvatskoj.
Godinama je bila aktivna u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova i edukacijskih tečajeva iz područja reumatologije i kliničke imunologije u Hrvatskoj i Europi. Jedan je od osnivača, a kasnije i član Upravnog odbora Europske udruge za istraživanje sistemske skleroze (EUSTAR) u čiji rad, pored svojih kolega, uključuje i ostale univerzitetske centre u Hrvatskoj.
Utemeljila je i vodila Zavod za reumatologiju i kliničku imunologiju Kliničkog bolničkog centra Split do mirovine 2018. godine. Zahvaljujući stručnom i znanstvenom radu, 2015. godine Zavodu je priznat  status Referentnog centra za sustavnu sklerozu Ministarstva zdravlja RH. Na Medicinskom fakultetu u Splitu kao redoviti profesor u trajnom zvanju radila je do 2020. godine. Profesor je emeritus od 2021. godine i redoviti član AMZH. Redoviti je predavač na poslijediplomskom studiju Reumatologije i kliničke imunologije s alergologijom pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pozvani predavač na okruglim stolovima HAZU i AMZH, članica znanstvenih odbora i pozvani predavač na više kongresa u Hrvatskoj i Europi. Također je bila voditelj više međunarodnih kliničkih istraživanja lijekova u Hrvatskoj.
Recenzent je međunarodnih časopisa, autor dvije knjige, autor i koautor deset poglavlja u knjigama, a objavila je oko sto pedeset radova u indeksiranim časopisima.
Pored imuno-reumatologije svoj je profesionalni interes usmjerila i prema etici i deontologiji u liječničkoj struci. Bila je članica različitih povjerenstava za etiku i deontologiju, predsjednica etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Splitu od 2015. do 2017. godine.
Članica je AMZH od 2016. godine, a od 2022. godine predsjednica je splitske podružnice. Višegodišnja je predsjednica HLZ-Podružnice Split. Počasna je predsjednica ,,Udruge oboljelih od kolagenoza".
Dobitnica je niza nagrada i priznanja, nagrade ,,Ladislav Rakovac" za doprinos medicinskoj misli i etici, Povelje HLZ za doprinos medicinskoj etici, EUSTAR-ovog priznanja za istraživački rad, Zahvalnice za trud u Novoj Biloj tijekom Domovinskog rata.

Svojim stručnim i znanstvenim radom, brigom o pacijentima i pomoći u ostvarivanju dostupnosti medicinske skrbi na svim razinama, zalaganjem za kvalitetniju zdravstvenu skrb ne samo u Splitu već u cijeloj Dalmaciji, te humanim radom, Dušanka Martinović Kaliterna značajno je pridonijela ugledu KBC-a Split i liječničke struke, a posebno našeg grada kojem je kroz brojne aktivnosti dokazala svoju posvećenost.


Akademik Radoslav Tomić - za cjelokupan znanstveni opus, predani rad i javno djelovanje kojim je dao izuzetan doprinos javnom životu Grada Splita 

Radoslav Tomić rođen je u Splitu 1957. godine. Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i i doktorirao s temom ,,Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije". Stručno se usavršavao u Italiji, Njemačkoj i Austriji. 
Od 1986. godine radio je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu kao konzervator-savjetnik, a potom u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Od 1997. godine predaje na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru gdje je izabran u zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju. Predaje također na Sveučilištu u Zagrebu i Splitu.
Akademik Radoslav Tomić je vodeći hrvatski stručnjak za slikarstvo i kiparstvo Dalmacije od 15. do 19. stoljeća. Kao istraživač reambulirao je dijelove Dalmacije, Istre, Primorja i Boke Kotorske gdje je stekao uvid u umjetničke pojave, u prvom redu umjetnine od 15. do 19. stoljeća, što je i vremensko razdoblje njegova znanstvenog djelovanja. Od 2001. godine nositelj je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, Slikarstvo i kiparstvo od 15. do 19. stoljeća u priobalnoj Hrvatskoj. 
Priređivao je, samostalno ili u suradnji s drugima izložbe u Splitu, Trogiru, Zagrebu, Veneciji i Vatikanu. Sudjelovao je na brojnim simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu te kao predavač na sveučilištima u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Italiji. Njegovi mnogobrojni znanstveni prilozi, objavljeni u hrvatskim i inozemnim časopisima, vrijedan su doprinos hrvatskoj povijesti umjetnosti. U većini njih prvi se put obrađuju spomenici ili iznose nove atribucije. Autor je 10-ak, a suautor 20 knjiga i kataloga te više od stotinu objavljenih izvornih radova. 
Dobitnik je godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti za 2008. godinu za knjigu ,,Umjetnička baština zadarske nadbiskupije - Kiparstvo II", a 2022. godine i godišnje nagrade Županije splitsko-dalmatinske za knjigu ,,Znakovi identiteta - Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki Kotorskoj i Dubrovačkoj Republici". 
Suradnik je Likovne akademije i Hrvatskog bibliografskog leksikona, član je Društva povjesničara umjetnosti, Matice hrvatske Zagreb i PEN kluba u Zagrebu. Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2010. godine. 

Akademik Radoslav Tomić dao je golem znanstveni i stručni doprinos poznavanju, očuvanju, ispravnom vrednovanju i promicanju naše povijesno umjetničke i kulturne baštine. U svemu tomu je upravo kulturna i umjetnička baština rodnog grada bila izvorom njegova trajnog nadahnuća i motivacije.

 

Prof. dr. sc. Goran Sučić - za vrijedna ostvarenja i postignute rezultate na području znanosti, obrazovanja i umjetnosti

Znanstvenik, skladatelj i slikar Goran Sučić godinama je prisutan u javnom životu grada Splita kroz područje odgoja i obrazovanja, znanosti, glazbe, slikarstva, humanitarnog i volonterskog rada. Rođen je 1952. godine u Livnu. Srednju školu i fakultet završava u Splitu gdje stječe zvanje profesora glazbene kulture, a kroz daljnje usavršavanje stječe zvanje magistra i doktora društvenih znanosti.
Radno iskustvo stekao je u ustanovama odgoja i obrazovanja i visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon dugogodišnjeg neposrednog rada s učenicima i studentima s kojima je ostvario zapažene rezultate kako u redovnoj nastavi tako i u izvannastavnom radu, promaknut je u zvanje profesora savjetnika. Također je radio kao Viši savjetnik za glazbenu kulturu i umjetnost u Agenciji za odgoj i obrazovanje.
Autor je većeg broja glazbenih dijela, projekata, knjiga, obrada, znanstvenih i stručnih članaka. Recenzirao je i uredio više znanstvenih i umjetničkih radova i udžbenika, autor je likovnih rješenja mnogih knjiga i većeg broja multimedijalnih i znanstvenih monografija. Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima, samostalnim i skupnim izložbama i kolonijama.
Goran Sučić je hrvatski skladatelj čija se djela izvode kako u Republici Hrvatskoj i izvan nje kao obvezna glazbena literatura tako i na državnim i medudržavnim natjecanjima.
U znanosti je prepoznat njegov Poli-art model koji je jedan od aktualnih, suvremenih i atraktivnih pristupa važnom području našeg društvenog razvoja u odgoju i obrazovanju. Poliart otvara prostor suvremenoga pristupa poučavanja integrirajući tehničku i informatičku kulturu s umjetničkim područjima koji su produkt interesa mlade osobe.
Dobitnik je državne nagrade „Ivan Filipović” za doprinos visokom obrazovanju, nagrade Splitskog sveučilišta „Marko Marulić" za doprinos znanosti, nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga za razvoj glazbenog i plesnog školstva i drugih nagrada za skladateljski, umjetnički i humanitarni rad.
Goran Sučić je također dugogodišnji član, predsjednik i potpredsjednik Zajednice Tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te potpredsjednik i predsjednik udruge Zvjezdano selo Mosor. Svojim nesebičnim i dobrovoljnim sudjelovanjem u radu dao je doprinos stvaranju boljih i stručnih materijalnih uvjeta za kvalitetniji rad i okupljanje mladih  s posebnim naglaskom na razvijanje znanstveno — umjetničkih sadržaja.
Također je kao član, predsjednik i tajnik dao doprinos u radu mnogih asocijacija na lokalnoj i državnoj razini.

Goran Sučić već desetljećima originalno djeluje kao znanstvenik, umjetnik i pedagog u nekoliko stručnih područja, razvijajući i unapređujući sveopću kulturu u akademskoj i široj društvenoj zajednici, ulažući sve svoje znanstvene i druge potencijale u korist onih kojima je to najpotrebnije — mladima grada Splita, počevši od osnovne škole do fakulteta.

 

Goran Pelaić - za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi te glazbenom životu Grada Splita

Goran Pelaić rođen je 1947. godine u Splitu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu. Novinarstvom se počeo baviti 1970. godine i već 50 godina obavlja novinarski posao. Svrstavaju ga u glazbene novinare, ponajviše zbog brojnih tekstova napisanih o glazbi u raznim časopisima i publikacijama, posebno osvrta o Festivalu zabavne glazbe Split na Radio Splitu.
Svoju novinarsku karijeru započeo je 1970. godine na Radio Zagrebu u programu „Priče koje niste čuli“ iz suvremene književnosti za djecu gdje se javljao i sa svojim autorskim pričama o moru, brodovima i ribarima. Godinu dana poslije 1971. godine započinje njegova suradnja s najdugovječnijom emisijom „Pomorska večer" s rubrikom „Sva moja mora" koju je uređivao. U toj rubrici donosi autorske interpretacije splitskih i dalmatinskih pjesnika, na splitskoj čakavici, te predstavlja glazbeno i pjesničko stvaralaštvo splitskog podneblja 
Goran Pelaić gotovo četrdeset godina je suradnik Radio Splita najčešće s autorskim emisijama „Portreti", „Glazbeni mozaik", „Evergreen", „Nedjeljni akvarel" u kojima su središnje teme splitski glazbenici, umjetnici, iseljenici te glazbeno — kulturna scena.
Najviše uspjeha imao je s autorskom emisijom „Ulicama grada" u kojem je slušateljstvu predstavio splitske ulice, ljude koji su u njima živjeli, s nizom nepoznatih povijesnih detalja vezanih uz pojedine splitske ulice.
Autor je više djela i stručnih radova, knjige „Splite moj", monografije o povijesti Festivala zabavne glazbe Split, članaka u splitskim i dalmatinskim novinama, časopisima, portalima, biografija svih relevantnih hrvatskih glazbenika i hrvatskih pjevača, te novinskih članaka o povijesti zabavne glazbe u Splitu. 
Posjeduje jedinstvenu arhivu originalnih tonskih zapisa sa festivala, partitura, fotografija, intervjua i ostalog materijala iz povijesti splitske glazbe. 

Svojim radom, Goran Pelaić se svrstao uz bok onim splitskim novinarima koji su naš grad predstavili ostatku Hrvatske i svijetu u njegovom najboljem izdanju.
U mirovini je od 2019. godine ali je i dalje aktivan. Piše za portal „Dalmacija danas" i uređuje emisiju na Radio Suncu.


Antun Tonći Baranović - za osobite zasluge u drugom svjetskom ratu, cjeloživotne zasluge u sportu i promicanje sportskih vrijednosti te iznimna postignuća u sustavu odgoja i obrazovanja

Najstariji živući prvotimac HNK Hajduk i RNK Split, Antun Tonći Baranović rođen je u Splitu 1929. godine. Godine 1940. upisuje Mušku realnu gimnaziju, u kojoj dočekuje II. svjetski rat. U proljeće 1943. godine priključuje se partizanskim jedinicama. Veći dio rata proveo je kao štabni kurir na relaciji okolica Trilja, Sinj, partizanska bolnica Vrdovo, Livno, te u završnici rata u Splitu. 
Po oslobođenju Splita nastavlja srednjoškolsko školovanje, a uskoro počinje igrati za RNK Split. Izuzetno talentiran, Tonći Baranović postaje igrač NK Hajduk i igra u momčadi koja je 1948. godine postala prvi nogometni juniorski prvak Narodne Republike Hrvatske. Istovremeno je i maturirao na Brodostrojarskom odsjeku Srednje tehničke škole, kada se 1948. godine zapošljava u splitskom brodogradilištu „Vicko Krstulović” u kojem je ostao raditi do 1951. godine.
Bijeli hajdukov dres nosio je 5 godina, do 1953. godine, kada se ponovno vraća u RNK Split u kojem dočekuje neželjeni kraj igračke karijere koja je završila 1957. godine na utakmici Split — Vojvodina teškom ozljedom koljena. Pored igračke karijere Tonći Baranović je nastavio i svoje školovanje upisom u Višu pedagošku školu — Odsjek matematike, te je 1957. godine položio stručni ispit za zvanje nastavnika. Školovao se također i za nogometnog trenera te je završio Visoku školu za fizičku kulturu. Međutim trenerski posao morao je napustiti 1965. godine nakon ponovljene nesreće sa već prije ozlijeđenim koljenom.
Bio je to njegov konačni kraj aktivnog sportskog djelovanja na igralištu.
Diplomirao je 1975. godine na Fakultetu industrijske pedagogije i stekao zvanje profesora industrijske pedagogije.
Pored svoje igračke i trenerske karijere, Tonći Baranović je ostavio značajan trag u pedagoškom radu u kojem je proveo preko trideset i pet godina odgajajući i obrazujući na stotine naših sugrađana radeći kao profesor matematike i fizike u školama: OŠ Solin, OŠ Dobri, Srednjoj obrtničkoj školi, Centru za odgoj i obrazovanje te prosvjetno pedagoškoj službi Zajednice općina Split i Ministarstvu prosvjete RH. U mirovini je od 1991. godine.

Nositelj je brojnih priznanja i nagrada. Za osobite zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda odlikovan je od strane predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović odličjem Red Stjepana Radića, dobitnik je nagrade za životno djelo 2022. godine Županije splitsko — dalmatinske, a od 2013. godine, nositelj je Zlatnog prstena — najvećeg klupskog priznanja RNK Split.

 


U kategoriji Osobne nagrade u 2022. godini, nagrađeni su:


Lena Stojković - za ostvarene sportske rezultate u 2022. godini

Lena Stojković članica je taekwondo kluba „Marjan", svjetska i europska prvakinja. Obje titule osvojila je u 2022. godini u ogromnoj konkurenciji gdje je samo u njenoj kategoriji bilo preko 60 protivnica iz 60 različitih država i 6 kontinenata.
Zahvaljujući takvom uspjehu proglašena je za najbolju sportašicu Hrvatske 2022  godine u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora.
Taekwondo je počela trenirati kao mala curica u vrtićkoj grupi taekwondo kluba „Marjan“ u kojem je ostala do danas. Osvajala je medalje u svim uzrasnim kategorijama, od kadetskih odličja na europskim prvenstvima, preko juniorskih na Olimpijskim igrama mladih do svjetskih prvenstava.

Samozatajna i skromna, odlična učenica i studentica fizioterapije, Lena predstavlja vrh svjetskog taekwondo sporta, a svojim uspjesima i izvanrednim rezultatima najbolji je promotor svog kluba i rodnog grada.

 

Veljko Laura Šišo - za izniman doprinos razvoju splitskog i hrvatskog borilačkog sporta i ostvarene vrhunske rezultate sportaša na domaćim i međunarodnim natjecanjima

Veljko Laura Šišo je trener hrvatske taekwondo reprezentacije i taekwondo kluba „Marjan". Posljednje 23 godine trener je svih uzrasta u taekwondo klubu „Marjan". Brojne, danas aktualne seniorske reprezentativce i osvajače odličja počeo je trenirati još u njihovim vrtićkim danima i pratio ih u karijeri od mlađih kadeta preko kadeta do juniora i seniora.
Sudjelovao je u radu i osvajanju gotovo svih medalja u klubu od čega direktno radio i osvojio više od 70 svjetskih, europskih i olimpijskih medalja. Posebno treba naglasiti njegovu posvećenost djeci i mladima s poteškoćama u razvoju i gluhih osoba s kojima je također postigao zapažene rezultate.
U 2022. godini postigao je zaista rijedak uspjeh. Kao trener osvojio je osam seniorskih medalja: zlato i broncu na svjetskom seniorskom prvenstvu, zlato i tri bronce na europskom prvenstvu te na Olimpijskim igrama gluhih zlato i srebro.

Veljko Laura je svoj život posvetio i podredio odgoju djece, a kroz njegovu dvoranu u posljednjih 23 godine prošlo je više od deset tisuća djece i mladih ljudi.
Proglašen je najboljim trenerom Hrvatske u 2022. godini od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.


Renato Živković - za uspješnu organizaciju Europskog vaterpolo prvenstva u 2022. godini u Splitu

Renato Živković je vaterpolo igrač, trener i sportski djelatnik. Igračku karijeru započeo je 1979. godine u Vaterpolo klubu Pošk u kojem je igrao sve do 1991. godine kada karijeru nastavlja u Francuskoj do 1997. godine. Od tada pa do 2005. godine radi kao trener VK Tourcoing (Francuska), Pošk Split i pomoćni trener hrvatske vaterpolske reprezentacije. 
Od 2007. do 2022. godine obnašao je dužnost glavnog tajnika Hrvatskog vaterpolo saveza, a u studenom 2022. godine, nakon besprijekorno organiziranog Europskog prvenstva u vaterpolu u Splitu prelazi u krovnu Europsku organizaciju vodenih sportova LEN, na dužnost direktora za vaterpolo.
U njegovom mandatu glavnog tajnika Hrvatskog vaterpolo saveza je osvojen čitav niz vrhunskih postignuća: zlato i srebro na Olimpijskim igrama u Londonu, srebro na Olimpijskim igrama u Riju i dr.
Renato Živković je dugogodišnji član žalbenog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za antidoping te Etičkog vijeća iste organizacije.

Tijekom 2022. godine je kao izvršni direktor, svojim organizacijskim sposobnostima bio ključna osoba odlične organizacije Europskog prvenstva u Splitu. Osim organizacije samog sportskog događaja u Splitu, direktno je sudjelovao u čitavom nizu ostalih vrijednih projekata, od kojih posebno: muzejskog postava „Povijest vaterpola", postava tradicionalnog festivala karikature, organizaciji međunarodnog kongresa sportskih liječnika i trenera, kampova HVS-a i zabavnih događaja tijekom samog sportskog natjecanja, što je značajno povećalo turističku ponudu grada i dodatno učvrstilo pozicije Splita i Dalmacije na turističkoj karti Europe.

 

Mladen Drnasin - za doprinos u pripremi, organizaciji i realizaciji Europskog vaterpolo prvenstva u Splitu 2022. godine

Mladen Drnasin je dugogodišnji vaterpolist, sportski dužnosnik — volonter u Vaterpolo klubu Jadran i Vaterpolo savezu Hrvatske. Sportsku karijeru kao vaterpolist — senior započeo je 1983. godine u Vaterpolo klubu Jadran, nastavlja je u Australiji, Sloveniji i Italiji i završava u Vaterpolo klubu Koper.
Kao sportski dužnosnik obavljao je razne dužnosti u Vaterpolo klubu Jadran te u Hrvatskom vaterpolo savezu. Izabran je za predsjednika Vaterpolo saveza 2018. godine koju dužnost obavlja do danas. 
Njegova poslovna karijera vezana je za trgovačko društvo DELTRON d.o.o. Kao član uprave, a potom i predsjednik navedenog društva postigao je izvanredne rezultate i za svoj rad dobio niz priznanja. Mladen Drnasin je član Gospodarskog vijeća HGK Splitsko — dalmatinske županije, član Rotary kluba Split i počasni konzul Kraljevine Švedske u Splitu.
Njegova nemjerljiva zasluga je u prezentaciji Hrvatske i Splita 2018. godine u Amsterdamu kao kandidata za dobivanje Europskog prvenstva u vaterpolu. Ovaj sportski događaj, održan u Splitu 2022. godine, visokog europskog i svjetskog značaja, zahvaljujući neupitnom autoritetu, stručnom znanju, zalaganju i predanom radu Mladena Drnasina, uspješno je i besprijekorno organiziran i to kako u pogledu prihvata i smještaja brojnih sportaša, sudaca i drugih sportskih djelatnika, navijača i gostiju tako i u pogledu održavanja samog natjecanja. U Splitu je tijekom kolovoza i rujna 2022. godine boravilo tak 28 reprezentacija (12 ženskih i 16 muških) sa gotovo 600 sportaša, i pratećeg osoblja, 100 sudaca i predstavnika LEN-e, 300 akreditiranih novinara i 200 volontera, brojnih ljubitelja vaterpola iz cijelog svijeta. Ovo prvenstvo je bio najveći sportski događaj te godine u Republici Hrvatskoj.

Osobni angažman Mladena Drnasina kao samoprijegornog djelatnika i predsjednika Hrvatskog vaterpolo saveza koji je u Split doveo jedan ovakav plivački sportski događaj nakon više od 40 godina i realizirao ga na besprijekoran način, prepoznat je u cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, a posebno u sportskim krugovima Hrvatske, Europe i svijeta.

 


U kategoriji Skupne nagrade u 2021. godini, nagrađeni su:


Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske - za niz aktivnosti u očuvanju i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, te za humani i društveni angažman

Udruga veterana 158. brigade i 6. domobranske pukovnije HV, baštinik je i skrbi o ratnom putu „škverskog bataljuna" 158. brigadi i 6. domobranskoj pukovniji HV, postrojbi kroz koje je u Domovinskom ratu prošlo preko 6000 pripadnika uglavnom s područja Splita.
Svojim dugogodišnjim radom, udruga promiče vrijednosti i istinu o Domovinskom ratu te je aktivno angažirana u humanitarnim, kulturnim i sportskim aktivnostima u našem Gradu, Županiji i ostatku domovine. 
Članovi Udruge su dragovoljci i ratnici „škverskog bataljuna" 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, nositelji svih borbenih djelovanja kao i zapovjednici navedenih postrojbi.
Početkom siječnja 1992. godine započelo je ustrojavanje 158. brigade HV temeljem zapovijedi Ministra obrane. Cjelokupni sastav 158. brigade sačinjavali su tkv. „škverski bataljun" (ustrojen u ožujku 1991. godine iz rezervnog sastava MUP-a) i dragovoljaca vodećih splitskih firmi: HTP-a, Dalme, Koteksa, Jugoplastike, Dalmacijavina i dr. 
Procesom reorganizacije i preustroja OSRH pripadnici 158. brigade formirali su 6. domobransku pukovniju Split. Tijekom Domovinskog rata pripadnici ove postrojbe sudjelovali su u svim operacijama za oslobođenje teritorija RH od neprijatelja: „Zima 94", „Ljeto 95", „Kozjak 95" („Oluja"), „Maestral". Pripadnici 6. domobranske pukovnije, svoj su ratni put završili dajući potporu snagama u operaciji „Južni potez". Na svome ratnom putu 158. brigada i 6. domobranska pukovnija imale su 20 poginulih pripadnika i nekoliko stotina ranjenih ozlijeđenih i oboljelih.

Udruga je nositelj i sudionik organizacije značajnih obljetnica te promicatelj hrvatskih vrijednosti i baštine. Udruga je članica Koordinacije ratnih postrojbi Splitsko — dalmatinske županije te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima navedene Koordinacije, jedne od najboljih organizacija ratnih udruga u RH, bilo da se radi o promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, pomoći suborcima, humanitarnom radu, kulturnim i sportskim manifestacijama. Posebno treba istaknuti aktivnu izdavačku djelatnost Udruge kao i organizaciju promocija knjiga s temom Domovinski rat, te poseban doprinos u osnivanju i razvoju Muzeja Domovinskog rata.„Karaman koncert d.o.o." - za uspješnu organizaciju humanitarnog malonogometnog turnira „Četiri kafića"

Karaman koncert d.o.o. je producentska tvrtka koja je nedavno obilježila dvadeset godina uspješnog djelovanja. Tvrtka je organizator različitih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija na području Splita i cijele države.
Od prosinca 2002. godine, Karaman koncert d.o.o. organizira humanitarni malonogometni turnir na kojem su četiri najpopularnija splitska kafića nastupila sa svojim gostima. Tijekom vremena turnir je prerastao u spektakl u kojem su Splićani i publika iz cijele Hrvatske mogli uživati svake godine 26. prosinca, putem TV ekrana ili uživo s tribina.
Turnir su pokrenuli i dvadeset godina održavali ljudi velikog srca, ne samo za balun, nego i za sve one kojima je pomoć potrebna: Ivica Mornar, Damir Karaman, Marko Bralić, Gordan Boljat i Denis Vrvilo. 
Turnir je iz jednog kafića krenuo spontano i tijekom godina prerastao u humanitarni projekt. Kroz odigranih 20 turnira prikupljena su znatna materijalna sredstva koja su iskorištena za izgradnju infrastrukture Centra Mir u Rudinama i poboljšavanje uvjeta rada s korisnicima što je omogućilo Centru da kontinuirano razvija kvalitetu i broj socijalnih usluga za djecu i odrasle osobe iz cijele Splitsko — dalmatinske županije, od prvotnih 60 korisnika dugotrajnog smještaja do trenutnih 300.
Od 2006. godine turnir je memorijalni, u spomen na stradalog Dina Petrinovića, vlasnika jednog od četiri kafića.

Održano je 20 turnira i 60 odigranih utakmica na kojima je nastupilo 435 igrača i 1 igračica. Na turniru su nastupile najveće zvijezde hrvatskog nogometa. Izdanje turnira za 2022. godinu je najavljeno kao posljednje, te turnir prestaje s održavanjem.