Za djecu

Kvalitetna i sigurna igrališta za naše mališane, u svakom kvartu našeg grada!

Igra na otvorenom, fizička aktivnosti i druženje, neke su od osnovnih potreba djece, a uređena i sigurna dječja igrališta ogledalo su svakog grada. Grad Split brine o održavanju i uređenju 82 dječja igrališta smještena u svim dijelovima grada.

Naša je trajna misija i zadaća povećanje broja i standarda igrališta kako bi svako dijete u Splitu imalo svoju malu oazu za igru i bezbrižno odrastanje.

Prijava kvara/oštećenja na dječjem igralištu.