Obrasci

Obrasci

Sufinanciranje cijene programa vrtića i jaslica - Zahtjev za ostvarivanje prava
Zakup javne površine - Dopuna zahtjeva
Zakup javne površine - gradilište ili skela
Zakup javne površine - kiosk ili štand
Zakup javne površine - sajmovi, dnevne aktivnosti
Zakup javne površine - štekat
Autotaxi prijevoz - Zahtjev za dozvolu
Autotaxi prijevoz - Zahtjev za obnovom dozvole
Komunalna naknada - Promjena podataka za obveznika plaćanja
Komunalna naknada - Zahtjev za dostavu uplatnica putem elektroničke pošte
Komunalni doprinos - Obrazac za dostavu podataka
Komunalni doprinos - Žalba na rješenje o utvrđivanju obveze
Zahtjev za nedostajuće mjesto
Autotaxi prijevoz - Ažurna evidencija vozila
Održavanje manifestacije - Zahtjev za odobrenje
Prekoračenje najviše dopuštene razine buke pri održavanju manifestacije na području grada Splita - Zahtjev za odobrenje
Produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta - Zahtjev za odobrenje
Besplatan prijevoz učenika i studenata - Zahtjev za ostvarivanje prava
Naknada troškova stanovanja - Zahtjev za ostvarivanje prava
Novorođeno dijete - Zahtjev za naknadu
Pomoć u kući - Zahtjev za ostvarivanje prava
Potpora studentima iz socijalno ugroženih obitelji - Prijava
Potpora učenicima iz socijalno ugroženih obitelji - Prijava
Potpora umirovljenicima - Zahtjev za ostvarivanje prava
Naknada za korisnike osobne invalidnine - Zahtjev za ostvarivanje prava
Naknada za pogrebne troškove - Zahtjev za ostvarivanje prava
Potpora roditeljima njegovateljima - Zahtjev za ostvarivanje prava
Besplatna usluga organiziranog prijevoza i sanitetskog prijevoza OSI - Zahtjev
Građevinska dozvola
Lokacijska dozvola