Projekti

U provedbi

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u Žrnovnici

O projektu:

Rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića u Žrnovnici osigurat će se dodatni kapaciteti dječjeg vrtića čime će se povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Splitu i ublažiti problem nedostatka infrastrukturnih kapaciteta za provedbu ovih programa. Izgradnjom dvaju novih dnevnih boravaka osigurat će se dodatna mjesta u vrtiću za 12 djece jasličkog i 20 djece vrtićkog uzrasta.

Grad Split sustavno radi na jačanju mreže dječjih vrtića pa je za te potrebe izrađeno idejno rješenje kojim se previđa rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećeg vrtića u mjesnom odboru Žrnovnica. Postojeći vrtić ima jedan dnevni boravak, a idejnim rješenjem predložena je dogradnja i nadogradnja objekta koji bi u konačnici imao ukupno tri dnevna boravka. Osim dnevnih boravaka, objekt će imati sve prateće i pomoćne prostorije –garderoba, sanitarije, soba za trijažu, prostorije za stručno osoblje, prostor za prijem hrane, kuhinju, lift, stubište, a uredit će se i terasa u dvorištu vrtića.

Cilj ovog projekta je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećeg dječjeg vrtića u Žrnovnici kako bi se povećali ukupni raspoloživi kapaciteti za djecu vrtićkog uzrasta te osigurao dnevni boravak za djecu jasličkog uzrasta. Izgradnjom novih dnevnih boravaka izravno će se utjecati na povećanje dostupnosti i jednakost pristupa programima predškolskog odgoja i obrazovanja te se izravno adresira detektirani problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u odnosu na potrebe stanovnika mjesnog odbora Žrnovnica.


Ciljne skupine projekta su djeca jasličke dobi, roditelji djece vrtićkog uzrasta, budući roditelji, odgajatelji i drugo stručno osoblje te Grad Split. Dogradnjom vrtića više djece će dobiti mogućnost upisa te pohađanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Važnost ovog projekta proizlazi iz potreba djece i roditelja koja se očituju u višoj razini socijalizacije djece u vršnjačkim skupinama te njihove pripremljenosti za uključenje u školsko obrazovanje. Pozitivan je utjecaj na mogućnost boljeg balansiranja privatnog i poslovnog života roditelja jer će, dok su na poslu, za svoju djecu moći osigurati adekvatnu skrb. Pozitivan je utjecaj na obiteljski budžet jer će se sniziti izdvajanja za odgoj djece u privatnim vrtićima ili izvan mjesta stanovanja ili na izdvajanja koja se odnose na sličnu uslugu (dadilje, cjelodnevno čuvanje djece i sl.). Arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića podrazumijeva ugodnu okolinu za igru, razvoj, učenje i rad te će se kroz uređenje prostora doprinijeti osnovnim ciljevima u smislu održivosti i očuvanju prirodnih resursa, a koji će se na izravan način prezentirati djeci, roditeljima i zaposlenicima.

Osnovne informacije
Kod projekta:
NPOO.C3.1.R1-I1.02.0118
Naziv poziva:
Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv
Naziv fonda:
NextGenerationEU
Naziv programa:
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
Nositelj projekta:
Grad Split
Početak provedbe projekta:
2.1.2025.
Završetak provedbe projekta:
30.6.2026.
Status:
U provedbi
Ukupna vrijednost projekta:
1.438.000,00 €
Bespovratna sredstva:
324.906,00 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
324.906,00 €