Projekti

U provedbi

SEA4NEB „Social Economy Actors for New European Bauhaus“

O projektu:

SEA4NEB je skraćenica od „Social Economy Actors for New European Bauhaus“ („Akteri društvene ekonomije za Novu europsku Bauhaus“).

Cilj projekta je promicati modele i praksu društvene ekonomije i njihove doprinose ključnim europskim politikama kao što je Europski zeleni plan, a posebice doprinose europskoj inicijativi Novog europskog Bauhausa, kao i istražiti mogućnosti i načine stvaranja prostornih i sektorskih klastera, primjenjujući ekosustavni pristup kulturnoj suradnji i teritorijalnom razvoju u suradnji dionika društvene ekonomije i društvenih inovacija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim dionicima javnog sektora.

SEA4NEB mapira, analizira i promiče postojeće primjere dobre prakse suradnje dionika društvene ekonomije i društvenih inovacija s jedne strane te javnog sektora s druge strane na inicijativama sukladnim načelima Novog europskog Bauhausa (NEB), fokusirajući se posebice na isticanje dobrih praksi u regeneraciji javnih prostora i teritorija prema NEB načelima od strane ili uz snažan doprinos organizacija društvene ekonomije i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Italiji i Latviji.

 

Osnovne informacije
Kod projekta:
101074116
Naziv poziva:
SMP-COSME-2021-RESILIENCE
Naziv fonda:
European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)
Naziv programa:
SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM
Nositelj projekta:
DIESIS NETWORK (DIESIS), Belgija
Projektni partneri:
LATVIJAS SOCIALAS UZNEMEJDARBIBAS ASOCIACIJA (SEAL), Latvia REZEKNES NOVADA PASVALDIBAS IESTADE MALTAS APVIENIBAS PARVALDE (LUZNAVAS UIZA), Latvia CLUSTER ZA EKO-DRUSTVENE INOVACIJE I RAZVOJ CEDRA SPLIT (CEDRA Split), Hrvatska GRAD SPLIT (CITY OF SPLIT), Hrvatska FONDAZIONE HORCYNUS ORCA (FHO), Italija COMUNE DI ROCCAVALDINA (Roccavaldina), Italija
Početak provedbe projekta:
1.5.2022.
Završetak provedbe projekta:
30.4.2024.
Trajanje projekta:
24 mjeseca
Status:
U provedbi
Ukupna vrijednost projekta:
218.987,27 €
Bespovratna sredstva:
199.505,49 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
218.987,27 €
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split:
18.890,85 €
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu:
17.273,55 €