Partnersko vijeće

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća (NN 103/2015).

Partnersko vijeće za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine osnovano je „Rješenjem o osnivanju, imenovanju, sastavu i djelokrugu rada Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ od 24. lipnja 2020. godine.

Imenovani članovi Partnerskog vijeća su predstavnici ključnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području grada Splita. Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice lokalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu s navedenim Zakonom i Uredbom. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu za vrijeme izrade Strategije, a bit će zaduženo i za praćenje dinamike i uspješnosti provedbe Strategije.

DEFAULT (CONTENT)

1. sjednica Partnerskog vijeća - 28.10.2020.

28. listopada 2020. godine održana je prva sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online, putem Zoom platforme.

Sjednici je prisustvovalo 87 članova Partnerskog vijeća, odnosno predstavnici 82 institucije Partnerskog vijeća od ukupno 127 institucija zastupljenih u Partnerskom vijeću. Osim članova Partnerskog vijeća, sjednici su prisustvovala i 43 predstavnika Sveučilišta u Splitu te ex-ante evaluator.

Članovi Partnerskog vijeća na prvoj sjednici usvojili su Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine te odabrali predsjednicu i zamjenika predsjednice Partnerskog vijeća. Za predsjednicu Partnerskog vijeća izabrana je Radojka Tomašević,  pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita, a za zamjenika predsjednice Goran Batinić, predstavnik lokalnog koordinatora Strategije - Razvojne agencije Split.

Na sjednici je Vinko Muštra, koordinator izrade Strategije u ime strane Sveučilišta u Splitu održao prezentaciju o procesu izrade Strategije i ulozi Partnerskog vijeća u daljnjim koracima te su članovi Partnerskog vijeća imali priliku postavljati pitanja izrađivaču vezana za dostavljeni nacrt analize stanja Strategije.