Partnersko vijeće

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća (NN 103/2015).

Partnersko vijeće za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine osnovano je „Rješenjem o osnivanju, imenovanju, sastavu i djelokrugu rada Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ od 24. lipnja 2020. godine.

Imenovani članovi Partnerskog vijeća su predstavnici ključnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području grada Splita. Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice lokalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu s navedenim Zakonom i Uredbom. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu za vrijeme izrade Strategije, a bit će zaduženo i za praćenje dinamike i uspješnosti provedbe Strategije.

DEFAULT (CONTENT)

2. sjednica Partnerskog vijeća - 17.2.2021.

17. veljače 2021. godine održana je druga sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online, putem Zoom platforme.

Sjednici je prisustvovalo 82 člana Partnerskog vijeća, odnosno predstavnici iz 78 od ukupno 128 institucija koje su u sastavu Partnerskog vijeća. Osim članova Partnerskog vijeća, sjednici je prisustvovalo i 46 predstavnika izrađivača Strategije - Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split - RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća na drugoj su sjednici usvojili analizu stanja Strategije čime je finalizirano jedno od najzahtjevnijih i najduljih poglavlja u izradi Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Konkretno, usvojena je cjelovita analiza stanja koja sadrži više od 400 stranica detaljne analize stanja svih segmenata grada Splita koja obuhvaća četiri poglavlja: Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje i Institucionalni okvir, a usvojena je i sažeta analiza stanja koja detektira razvojne potrebe i potencijale i koja je ujedno podloga za izradu SWOT analize.  

Na sjednici je također predstavljen i komentiran prvi nacrt SWOT analize te idući koraci u procesu izrade Strategije kao što su definiranje vizije i strateških ciljeva grada Splita do 2030. godine.