Partnersko vijeće

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća (NN 103/2015).

Partnersko vijeće za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine osnovano je „Rješenjem o osnivanju, imenovanju, sastavu i djelokrugu rada Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ od 24. lipnja 2020. godine.

Imenovani članovi Partnerskog vijeća su predstavnici ključnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području grada Splita. Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice lokalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu s navedenim Zakonom i Uredbom. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu za vrijeme izrade Strategije, a bit će zaduženo i za praćenje dinamike i uspješnosti provedbe Strategije.

DEFAULT (CONTENT)

4. sjednica Partnerskog vijeća - 8.12.2021.

8. prosinca 2021. godine održana je četvrta sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online putem Zoom platforme.

Obzirom da su na sjednici bili prisutni predstavnici iz 59 od ukupno 128 institucija koje su u sastavu Partnerskog vijeća, na sjednici su se prošle samo točke dnevnog reda koje nisu zahtijevale glasovanje, obzirom da je sukladno Poslovniku o radu Partnerskog vijeća za donošenje odluka, mišljenja ili zaključaka potrebna prisutnost natpolovične većine svih izabranih članova Partnerskog vijeća.

U radu sjednice sudjelovali su i predstavnici Naručitelja - Grada Splita, Izrađivača Strategije - Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split - RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća postavljali su pitanja Izrađivaču vezano za nacrt strateškog okvira Strategije razvoja grada Splita, dok su voditelji pojedinih poglavlja davali odgovore na postavljena pitanja.