Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split

Strategija razvoja urbanog područja je višegodišnji planski dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja...