Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

SUTRA - Sustainable Transport in Adriatic Coastal Areas and Hinterland

 

Naziv projekta: „SUstainable TRansport in Adriatic coastal areas and hinterland“ - SUTRA

Kod projekta: 10045001

Naziv poziva: 2017 Standard – SUTRA, prioritet: pomorski promet

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014-2020

Nositelj projekta: Grad Caorle, Italija

Projektni partneri: Općina Ravenna, Općina Chioggia, Comunità Riviera Friulana, Općina Pescara, ISIG-Institut za međunarodnu sociologiju Gorizia), Splitsko-dalmatinska županija, Grad Poreč-Parenzo, Općina Vodnjan-Dignano i Grad Split

Početak provedbe projekta: 1.1.2019.

Završetak provedbe projekta: 31.3.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 34

Ukupna vrijednost projekta: 2.897.500,00 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 2.897.500,00 EUR

Bespovratna sredstva: 2.462.875,00 EUR

Ukupna vrijednost projekta za Grad Split: 206.000,00 EUR

Bespovratna sredstva za Grad Split: 175.100,00 EUR

 

O projektu:

Prekogranični projekt „Održiv transport u jadranskim priobalnim područjima i zaleđu“ (engl. Sustainable transport in Adriatic costal areas and hinterland), (skraćenica projekta: SUTRA) bavi se problemom putničkog prometa, naročito cestovnog, koji dominira nad svim ostalim oblicima prometa.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je promicanje multimodalnosti prijevoza putnika na programskom području putem zajedničkog osmišljavanja koncepata održive urbane mobilnosti i novih prekograničnih veza provedbom djelovanja koja su usmjerena na poboljšanje upotrebe alternativnih prijevoznih sredstava koja bolje povezuju obalu i zaleđe. Putem projekta SUTRA želi se također dodatno približiti građanima i turistima sadržaje koje nude Gradovi te povezati lokalna naselja i udaljene dijelove grada alternativnim oblikom javnog prijevoza.

Rezultati implementacije projektnih aktivnosti:

Kroz projekt će se implementirati deset novih ekološki prihvatljivih multimodalnih usluga prijevoza putnika, jedna nova pomorska veza između Italije i Hrvatske (relacija Caorle – Poreč), te zajednička aplikacija za pametni telefon za lak pristup multimodalnim prijevoznim rješenjima u sklopu projekta.

Grada Split je kroz projekt SUTRA uspješno je nadogradio sustav javnih bicikala sa četiri nova terminala, šesnaest klasičnih i osam električnih bicikli. Izrađena je zajednička mobilna aplikacija za lak pristup multimodalnim prijevoznim rješenjima, aplikacija će korisniku pokazati postojeće mogućnosti korištenja transporta u područjima pokrivenim projektom.

 

Više informacija na https://www.italy-croatia.eu/web/sutra