Pretraga

Strategija razvoja grada

Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine

Usvojen je plan razvoja grada Splita pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“. „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ predstavlja temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira smjer razvoja grada Splita u trećem desetljeću 21. stoljeća. Riječ je o razvojnom dokumentu kojim su se participativan način definirali ciljevi i mjere koje želimo postići u navedenom razdoblju na području grada Splita, a sve kako bi Split 2030. godine bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.

Važeći plan razvoja grada Splita jest „Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine“ koja je izrađena u suradnji s 12 ostalih gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split kojoj je nositelj Grad Split. Obzirom da Grad Split nema samostalni plan razvoja, a postojeća Strategija UAS-a vrijedi do kraja 2020. godine, očita je važnost izrade ovog strateškog dokumenta. S tim ciljem, dana 28. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik grada Splita i predstavnici svih sastavnica Sveučilišta u Splitu sklopili su Ugovor o izradi razvojnog programa pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ čime je započela izrada Strategije.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina te se usklađuje sa strateškim dokumentima višeg reda, odnosno i sa nacionalnom razvojnom strategijom „Hrvatska 2030“. Strategijom razvoja grada definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i to poštujući načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, kao i načela održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Izrađivač strateškog dokumenta: Sveučilište u Splitu

Lokalni koordinator izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta: Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.                                                                                                                                                        

25.09.2023.
Split 2030. - grad kakav želim: Usvojena Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine
Split 2030. - grad kakav želim: Usvojena Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine
24.05.2023.
Objavljeno Izvješće s javnog savjetovanja o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
Objavljeno Izvješće s javnog savjetovanja o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
01.03.2023.
Grad kakav želim: Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
Grad kakav želim: Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
24.02.2023.
Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u trećem sazivu: nacrt Strategije spreman za javno savjetovanje
Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u trećem sazivu: nacrt Strategije spreman za javno savjetovanje
16.11.2022.
Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
07.01.2022.
Na 5. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojen strateški okvir
Na 5. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojen strateški okvir
01.10.2021.
Poziv građanima: Riješite anketu o zadovoljstvu kulturnim sadržajima u gradu Splitu
Poziv građanima: Riješite anketu o zadovoljstvu kulturnim sadržajima u gradu Splitu
24.09.2021.
Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u novom sazivu
Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u novom sazivu
01.09.2021.
Održana panel rasprava o Strategiji razvoja Splita: „Budućnost našeg grada leži u znanju i slozi sviju nas“
Održana panel rasprava o Strategiji razvoja Splita: „Budućnost našeg grada leži u znanju i slozi sviju nas“
04.05.2021.
Na 3. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena SWOT analiza i vizija grada do 2030. godine
Na 3. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena SWOT analiza i vizija grada do 2030. godine
22.04.2021.
Rezultati ankete: građani Split 2030. godine vide kao održiv i gospodarski napredan grad obrazovanja, znanosti i kulture
Rezultati ankete: građani Split 2030. godine vide kao održiv i gospodarski napredan grad obrazovanja, znanosti i kulture
23.03.2021.
GRAD KAKAV ŽELIM: Građani sudjeluju u Strategiji razvoja grada Splita
GRAD KAKAV ŽELIM: Građani sudjeluju u Strategiji razvoja grada Splita
22.03.2021.
„Grad kakav želim“: Prva Strategija razvoja grada Splita dokida improvizaciju i određuje smjer, građani uključite se!
„Grad kakav želim“: Prva Strategija razvoja grada Splita dokida improvizaciju i određuje smjer, građani uključite se!
22.02.2021.
Na 2. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena analiza stanja
Na 2. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena analiza stanja
11.11.2020.
Poziv građanima: Riješite anketu o stanovanju u gradu Splitu
Poziv građanima: Riješite anketu o stanovanju u gradu Splitu
30.10.2020.
Održana 1. sjednica Partnerskog vijeća: usvojen Poslovnik o radu i izabrani predsjednica i zamjenik
Održana 1. sjednica Partnerskog vijeća: usvojen Poslovnik o radu i izabrani predsjednica i zamjenik
29.07.2020.
Daljnji koraci u izradi Strategije kao glavna tema 3. sastanka Glavnog odbora za Strategiju
Daljnji koraci u izradi Strategije kao glavna tema 3. sastanka Glavnog odbora za Strategiju
28.10.2019.
Finalizacija Analize stanja i sastav Partnerskog vijeća kao glavne teme zajedničkog sastanka Glavnog odbora, izrađivača i lokalnog koordinatora Strategije
Finalizacija Analize stanja i sastav Partnerskog vijeća kao glavne teme zajedničkog sastanka Glavnog odbora, izrađivača i lokalnog koordinatora Strategije
28.01.2019.
Strategijom razvoja Split korača prema novoj razvojnoj eri
Strategijom razvoja Split korača prema novoj razvojnoj eri