Djelokrug rada

Obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina prema posebnom zakonu (priprema, unos i evaluacija podataka u sustavu eNekretnine, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti, izdavanje izvadaka iz istih, izrada izvješća o tržištu nekretnina, stručni i administrativno tehnički poslovi za potrebe procjeniteljskih povjerenstava i slično).
Priprema brisovna očitovanja u postupku otkupa stanarskog prava, kao i tabularne isprave, te provodi postupke uknjižbe gradskih nekretnina.
Priprema i predlaže izdavanje vlasničke suglasnosti u svrhu dokazivanja pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i sidrenja, kada je Grad stranka u postupku.