Djelokrug rada

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima zadaću poticati i koordinirati sve aktivnosti na području grada Splita koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskome vijeću Grada Splita i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova u gradu Splitu.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo prati i promiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području grada, prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova, razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja, potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne, promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova te predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti poboljšavanju  ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana bira Vijeće iz reda vijećnika, a dva člana Vijeće bira iz reda nevladinih udruga, nezavisnih stručnih osoba s područja rada Povjerenstva i predstavnika medija.
Za pojedina pitanja iz svog djelokruga rada, Povjerenstvo može, kao vanjske savjetodavne stručnjake, uključiti priznate stručnjake ili institucije s područja promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite obitelji, socijalne skrbi, zdravstva, kao i sve koji se na bilo koji način bave poslovima iz djelokruga rada Povjerenstva.

  1. Lidija Bekavac, predsjednica
  2. Natalia Tafra - Bazina, zamjenica predsjednice
  3. Božo Zadro, član
  4. Kristina Vidan, članica
  5. Jelena Kovačić, članica
  6. Ivna Čevra Grubišić, članica
  7. Kristina Nuić Prka, članica

ravnopravnost@split.hr

 

Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova