Gradski kotar - Sirobuja

Predsjednik
Ivica Grubišić

Administrativni tajnik
Mate Buljubašić
tel: 021/310-373
mob: 098/363-800
gksirobuja@split.hr

Kotarski komunalni redar
Jurica Tomić 
mob: 091/455-9510

Mandićeva 34,
21000, Split

Gradski kotar "Sirobuja" omeđen je: 
  • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od spajanja s Putem Duilova do križanja s Ulicom kralja Stjepana Držislava (Jadranskom magistralom);
  • s istoka: Vukovarskom ulicom; 
  • s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava od Puta Duilova do križanja s Vukovarskom ulicom na istoku; 
  • sa zapada: Putem Duilova od križanja s Ulicom kralja Stjepana Držislava do spajanja s Vukovarskom ulicom

Popis ulica na području gradskog kotara Sirobuja