Sirobuja

Gradski kotar - Sirobuja

Predsjednik

Ivica Grubišić

Administrativni tajnik

Mate Buljubašić
mate.buljubasic@split.hr
tel: 021/310-373
mob: 098/363-800

Mandićeva 34,
21000, Split

Gradski kotar "Sirobuja" omeđen je: 
  • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od spajanja s Putem Duilova do križanja s Ulicom kralja Stjepana Držislava (Jadranskom magistralom);
  • s istoka: Vukovarskom ulicom; 
  • s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava od Puta Duilova do križanja s Vukovarskom ulicom na istoku; 
  • sa zapada: Putem Duilova od križanja s Ulicom kralja Stjepana Držislava do spajanja s Vukovarskom ulicom