Sastav vijeća
Default list title
Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća
Zoran Đogaš
Kandidacijska lista HDZ-HSS - nezavisni vijećnik
Default list title
Vijećnica Gradskog vijeća
Maja Čović
Kandidacijska lista Centar - nezavisna vijećnica