Socijalno vijeće Grada Splita:

- daje mišljenje, prijedloge i primjedbe na utvrđene prijedloge iz područja socijalne skrbi,  a po potrebi sudjeluje i u fazi izrade nacrta prijedloga iz navedenog područja,
- prati provedbu Socijalnog programa Grada Splita,
- potiče poduzimanje djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, unapređenja zdravlja i prevencije bolesti ovisnosti, te u realizaciji navedenog surađuje s ustanovama, udrugama i institucijama radi racionalnog i efikasnog korištenja svih raspoloživih resursa u zajednici,
- pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
- zalaže se za dosljednu primjenu Zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, te surađuje s drugim državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi,
- potiče iznalaženje učinkovitih socijalnih mjera radi prevladavanja siromaštva i socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na skrb o radno nesposobnim i nezaposlenim građanima,
- potiče iznalaženje učinkovitih mjera, koje unapređuju zdravlje građana, s posebnim naglaskom na preventivne programe,
- potiče provođenje novih mjera u pogledu obiteljsko pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji, osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom, s posebnim senzibilitetom za invalide Domovinskog rata, obitelji poginulih kao i djeci invalida domovinskog rata.

 Socijalno vijeće ima petnaest članova. Predsjednika Socijalnog vijeća, zamjenika predsjednika Socijalnog vijeća i četiri člana Vijeće bira iz reda vijećnika, a preostalih devet članova Vijeća bira na prijedlog ustanova i udruga iz područja socijalne skrbi i to:

- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog Centra za socijalnu skrb,
- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog Upravnog tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog predstavnika udruga branitelja iz Domovinskoga, rata,
- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,


- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog Zavoda za zapošljavanje,
- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog predstavnika umirovljenika,
- jedan član Socijalnog vijeća na prijedlog predstavnika civilnog društva,
- jedan član Socijalnog vijeća iz reda udruga osoba s invaliditetom,
- jedan član Socijalnog vijeća iz reda udruga roditelja djece s posebnim potrebama.

U Socijalno vijeće Grada Splita  Grada Splita biraju se:

  1.  Damir Barbir, vijećnik
  2.  Maja Čović, vijećnica
  3.  Tomislav Prljević, vijećnik
  4.  Josip Markotić, vijećnik
  5.  Viktor Zelić, vijećnik
  6.  Snježana Šago, vijećnica
  7.  Magdalena Milas, predstavnica Centra za socijalnu skrb
  8.  Kruno Jelinović, predstavnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  9.  Zoran Buzdovačić, predstavnik udruga branitelja iz Domovinskog rata
10. Gordana Baričević, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
11. Elena Gudelj, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
12. Silvestar Krka, predstavnik umirovljenika
13. Marina Vidović, predstavnica civilnog društva
14. Dajana Škrobica, predstavnica udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju

Zapisnici