Gradski kotar - Lokve

Predsjednik
Daniel Lolić

Administrativna tajnica
Tončica Roguljić
gklokve@split.hr

Kotarski komunalni redar
Katija Čukušić
tel: 021/682-512
mob: 091/455-9396

Šižgorićeva 5,
21000, Split

Gradski kotar "Lokve" omeđen je: 
 • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • s istoka: Ulicom Brune Bušića od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske; 
 • s juga: Ulicom Matice hrvatske od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske.

Popis ulica gradskog kotara Lokve

 • DUBROVAČKA 10-28
 • KRANJČEVIĆEVA 15-45
 • KRANJČEVIĆEVA 16-32
 • MATICE HRVATSKE 5-9B
 • STEPINČEVA 1-87
 • ŠIŽGORIĆEVA 1-34
 • VUKOVARSKA 80-114