Kocunar

Gradski kotar Kocunar

Predsjednik

Stipe Radanović

Administrativna tajnica

Elvira Krolo
elvira.krolo@split.hr
tel: 021/682-510

Mosećka 56,
21000, Split

Gradski kotar "Kocunar" omeđen je: 
  • sa sjevera: Ulicom Domovinskog rata od spajanja sa Solinskom cestom do križanja sa Zagor­skim putem; 
  • s istoka: Zagorskim putem od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Domo­vinskog rata; 
  • s juga: Velebitskom  ulicom od križanja sa Solinskom cestom do spajanja sa Zagorskim putem;
  • sa zapada: Solinskom cestom od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Domo­vinskog rata.