Djelokrug rada

Služba za razvoj grada obavlja poslove strateškog planiranja, predlaganja i koordinacije svih razvojnih aktivnosti grada, bilo da je riječ o strateškim dokumentima ili strateškim projektima Grada.

Koordinira izrade strategijskih odluka, projektnih i programskih studija te koordinira rad upravnih tijela Gradske uprave i radnih timova na projektima. Koordinira izradu programske, planske i projektne dokumentacije u cilju realizacije strateških gradskih projekata, te promovira realizaciju i plasman na tržište kapitalnih gradskih projekata.

Analizira, priprema i vodi realizaciju svih vrsta strateških gradskih projekata, poglavito kapitalnih investicijskih projekata kojima je investitor Grad, te sudjeluje u složenim projektima za druge investitore, a koji su od interesa za Grada.

Predlaže prioritete i izvore financiranja gradskih strateških i kapitalnih investicijskih projekata. Obavlja savjetodavne poslove i poslove koordinacije vezane uz rad upravnih tijela i radnih timova u strateškim i kapitalnim investicijskim projektima, uključivo i projekte koji se realiziraju u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada. Inicira i provodi suradnju sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom i planovima razvoja grada.

Služba za razvoj grada pruža potporu Razvojnoj agenciji Split – RaST d.o.o. pri pripremi projekata sufinanciranih iz fondova EU i nacionalnih poziva, a po potpisu ugovora o bespovratnom sufinanciranju EU sredstvima preuzima u potpunosti koordinaciju i provedbu EU projekata.

Obavlja poslove (izrađuje programe i predlaže poticajne mjere) koji se odnose na gospodarski razvoj, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja te podrške razvoju gospodarstva grada. Prati i  analizira stanje u području turizma te daje smjernice za unapređenje različitih oblika održivog turizma u gradu.

Sudjeluje i u razvoju projektnih ideja vezanih uz digitalizaciju i projekte pametnog grada (smart city projekte) i pruža tehničku podršku digitalnom i informatičkom funkcioniranju gradske uprave.