Djelokrug rada

Odbor za rad s nacionalnim manjinama razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i društava nacionalnih manjina.

Odbor za rad s nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i tri člana Odbora biraju se iz reda članova Gradskoga vijeća. Zamjenik predsjednika i dva člana biraju se iz reda pripadnika nacionalnih manjina. Prijedloge za izbor zamjenika predsjednika i članova iz reda nacionalnih manjina podnosi Koordinacija nacionalnih manjina Grada Splita.

  1. Srđan Gjurković, predsjednik
  2.  Edin Nurkić, zamjenik predsjednika
  3. Ante Zoričić, član
  4. Sani Mardešić, član
  5. Stipe Božić, član
  6. Nadežda Eterović, članica
  7. Momčilo Rusić, član

 

1. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

2. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

3. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

4. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

5. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

6. sjednica Odbora za rad s nacionalnim manjinama
    - Dnevni red
    - Zapisnik

 

Mandat 2017 - 2021