Gradski kotar - Blatine-Škrape

Predsjednik
Davor Matijević

Administrativna tajnica
Danijela Marelja
gkblatine-skrape@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Uroš Bulj
tel: 021/682-504
mob: 091/455-9396 

Poljička cesta 31,
21000, Split

Gradski kotar "Blatine-Škrape" omeđen je: 
 • sa sjevera: Ulicom Matice hrvatske od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune
  Bušića; 
 • s istoka: Ulicom Brune Bušića od križanja s Ulicom Matice hrvatske do križanja s Poljičkom cestom; 
 • s juga: Poljičkom cestom od križanja s Dubro­vačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Poljičkom cestom do križanja s Ulicom Matice hrvatsk

Popis ulica gradskog kotara Blatine-Škrape

 • BLATINE 2-10
 • BUŠIĆEVA 1-5
 • KLOVIĆEVA
 • MATICE HRVATSKE 30-106
 • NA KRIŽICE
 • ODAKOVA
 • POLJIČKA CESTA 5-33
 • ŠKRAPE
 • ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 1-17
 • ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 2-16
 • ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 18-38
 • ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 19-33
 • ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 40-76