Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima 11 članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

1.   ROKO GLAVINOVIĆ, za člana - KARMEN BIUK, za zamjenicu člana
2.   MAJA DUVNJAK, za članicu - ELENA NIKOLIĆ, za zamjenicu članice
3.   IVANA RUNJIĆ, za članicu - IVANA VRTIČEVIĆ, za zamjenicu članice
4.   JOSIP SUBAŠIĆ, za člana - BRUNO KROLO, za zamjenika člana
5.   NORA KULIĆ, za članicu - MIA ŠARIĆ, za zamjenicu članice
6.   KATARINA MUŠE, za članicu - RICHARD CAZI, za zamjenika članice
7.   IVONA ZEKAN, za članicu - MATEA ROGLIĆ, za zamjenicu članice
8.   ANAMARIJA ŠUĆUR, za članicu - ROKO BOTICA, za zamjenika članice
9.   VEDRANA KRSTULOVIĆ-RELIJA, za članicu - LEA ŠTAMBUK, za zamjenicu članice
10. TEA TRUTA, za članicu - MIA JERČIĆ, za zamjenicu članice
11. RAFAELA MATIĆ, za članicu - KRISTINA GRANIĆ, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih