Savjet mladih Grada Splita

Sastav i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14 i 83/23) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 92/23).

Savjet mladih Grada Splita ima 11 članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Roko Glavinović, za član - Karmen Biuk, zamjenica člana
  2. Maja Duvnjak, članica - Elena Nikolić, zamjenica članice
  3. Ivana Runjić, članica  - Ivana Vrtičević, zamjenica članice
  4. Josip Subašić, za člana - Bruno Krolo, za zamjenika člana
  5. Nora Kulić, članica  - Mia Šarić, zamjenica članice
  6. Katarina Muše, članica  - Richard Cazi, zamjenika članice
  7. Ivona Zekan, članica  - Matea Roglić, zamjenica članice
  8. Anamarija Šućur, članica  - Roko Botica, za zamjenika članice
  9. Vedrana Krstulović-Relja, članica  - Lea Štambuk, zamjenica članice
10. Tea Truta, članica  - Mia Jerčić, zamjenica članice
11. Rafaela Matić, članica  - Kristina Granić, zamjenica članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Međunarodni dan mladih 2021: Započela konferencija „Split, grad za mlade“

Konstituiran Savjet mladih Grada Splita, predsjednica je Vedrana Krstulović-Relija

Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika i izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata