Mjesni odbor - Srinjine

Predsjednica
Zrinka Mužinić Bikić

Administrativna tajnica
Diana Mihanović
mosrinjine@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Ivo Mihanović
tel: 021/278-462
mob: 091/455-0232 

Mosorska 33 
21292, Srinjine

Naselje "Srinjine" omeđeno je:
  • S juga: granica počinje na tromeđi K.o. Srinjine , K.o.Tugare i K.o.Jesenice te ide na zapad do tromeđe K.o. Jesenice, K.o.Srinjine i K.o. Gornja Podstrana. Nastavlja se na sjeverozapad granicom K.o. Srinjine i K.o. Gornja Podstrana preko brda Perun do crkvice Sv.Jure.
  • Sa zapada: granica ide od crkvice Sv.Jure prema sjeveroistoku istočnim granicama statističkog kruga 0111325 do trigonometra 333 na predjelu Sridivica.
  • Sa sjevera: granica počinje od trigonometra 333 na predjelu Sridivica na granici K.o. Srinjine – K.o.Sitno. Granicom K.o.Srinjine – K.o. Sitno na istok do puta (čest.zem. 5392/136 K.o.Srinjine). Putem na jugoistok cca 200 metara do sjevernog dijela čest.zem. 1386 (K.o.Srinjine). Sjevernim dijelom čest.zem. 1386 na istok cca. 130 metara do zapadne strane čest.zem. 6098 (K.o.Srinjine). Zapadnom stranom čest.zem.6098 cca 15 metara na sjever do granice K.o.Sitno - K.o.Srinjine. Granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na jugoistok do točke gdje se spajaju K.o.Srinjine i K.o.Dubrava.
  • S istoka: granica ide od sjevera prema jugu granicom K.o.Srinjine – K.o. Dubrava do mjesta gdje se spajaju K.o.Srinjine, K.o.Dubrava i K.o. Tugare. Dalje na jug do točke gdje se spajaju K.o.Tugare, K.o. Srinjine i K.o. Jesenice.

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Srinjine