Odbor za proračun i financije

Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja utvrđivanja i provođenja politike, te donošenja odluka i drugih općih akata iz oblasti financiranja i sistema poreza i drugih prihoda o kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradskog proračuna i godišnjeg obračuna te druga pitanja proračuna i financija. 

Odbor za proračun i financije ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koje bira Vijeće iz reda vijećnika.

1. Lidija Bekavac, za predsjednicu
2. Igor Skoko, za zamjenika  predsjednice
3. Maja Čović, za članicu
4. Viktor Zelić,  za člana
5. Davor Matijević, za člana
6. Jakša Balov, za člana
7. Tihomir Galić, za člana

Zapisnici sa sjednica Odbora za proračun i financije