Djelokrug rada

Obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava i računalno komunikacijske opreme, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, web portala Grada za podršku poslovnim procesima Gradske uprave i proračunskih korisnika, te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru uspostave e-Uprave.

Vodi knjige (mape) poslovnih procesa i ažurira iste. Prati i analizira slabosti, nepravilnosti, preporuke i pritužbe korisnika sa ciljem unapređenja poslovnih procesa.