Djelokrug rada

Odsjek obavlja poslove podrške i/ili koordinacije izrade strateških dokumenata i podloga grada, poput Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, Plana održive urbane mobilnosti i Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“ s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima za razdoblje do kraja 2030.

Odsjek administrativno i/ili operativno provodi projekte sufinancirane sredstvima EU i nacionalnim sredstvima ukupne vrijednosti veće od 88 milijuna eura, od čega je vrijednost bespovratnih sredstava preko 46 milijuna eura. Riječ je o multidisciplinarnim projektima koji uključuju izgradnju i obnovu infrastrukture, poput projekta rekonstrukcije i nadogradnje centralne zgrade Tehnološkog parka Split, ali i o tzv. soft projektima kojima se unaprjeđuju usluge u zajednici.

Odsjek izrađuje programe i predlaže poticajne mjere gospodarskog razvoja, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja te podrške razvoju gospodarstva grada. Koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od važnosti za gospodarski razvoj grada te koordinira odnose između gospodarskih subjekata Grada i Gradske uprave. Prati i analizira stanje u području turizma te daje smjernice za unapređenje različitih oblika održivog turizma u gradu. Odsjek je nadležan za dozvole produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata, kao i one o prekoračenju buke.