Djelokrug rada

Odsjek obavlja stručno-savjetodavne poslove za potrebe Gradonačelnika, kontrolira formalno-pravnu ispravnost vezano za akte koje donosi Gradonačelnik. Koordinira rad upravnih tijela i daje potrebne upute i objašnjenja na izradi i objavi akata Gradonačelnika. Izrađuje akte iz nadležnosti rada Gradonačelnika. Daje pravna mišljenja i prati primjenu propisa i akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik. 

U odsjeku se obavljaju opći poslovi povezani s prijemom i otpremom pismena i drugih dokumenata u centralnoj pisarnici te poslovi čuvanja i izlučivanja predmeta u okviru nadležnosti pismohrane.