Gradski kotar Grad

Predsjednica
Lara Arapović

Administrativna tajnica
Marijana Angelika Gabrić
gkgrad@split.hr   

Kotarski komunalni redar
Nikola Bakić
tel: 021/682-506
fax: 021/682-507
mob: 091/455-9390 

Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1,
21000 Split


Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 8:00-11:30 i 12:00-13:00 uz dnevni odmor 11:30-12:00
Srijedom: 10:00-12:30 i 15:30-18:00 uz dnevni odmor 12:30-13:00

Gradski kotar "Grad" omeđen je: 
  • sa sjevera: Gundulićevom ulicom od križanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom; 
  • s istoka: Livanjskom ulicom od spajanja s Ulicom Domovinskog rata, Zagrebačkom ulicom do točke izlaza na more gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja; 
  • s juga: Obalom hrvatskog narodnog preporoda od točaka gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja do točke gdje se spajaju Obala hrvatskog narodnog preporoda, Trumbićeva obala i Ulica bana Josipa Jelačića; 
  • sa zapada: od točke gdje se spajaju Trumbićeva obala i Obala hrvatskog narodnog preporoda, Uli­com bana Josipa Jelačića, Matošića ulicom, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do spajanja s Kavanjinovom odnosno Gundulićevom.