Djelokrug rada

U Uredu Grada obavljaju se poslovi iz domene protokola, informiranja i odnosa s javnošću, međunarodne suradnje i odnosa s dijasporom, prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka. Također se obavljaju  pravno-normativni i drugi poslovi za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, a koji, između ostalog, obuhvaćaju pripremu, izradu i pregled općih akata za sjednice Gradskoga vijeća i/ ili Gradonačelnika.

Obavljaju se i poslovi koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno – tehnički poslovi organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama grada i suradnje s nadležnim tijelima, te s drugim upravnim tijelima Gradske uprave;  poslovi upravljanja ljudskim potencijalima Gradske uprave te rješavaju pitanja povezana s općom sigurnosti i upravljanjem kriznim stanjima.