Ured Grada

Ured Grada sastoji se od šest odsjeka u kojima se obavljaju poslovi Gradskog vijeća Grada Splita...

Ured grada

U Uredu Grada sistematizirano je šest odsjeka u kojima se obavljaju poslovi Gradskog vijeća Grada Splita, radni, pravno-normativni i opći poslovi Grada Splita, protokol, promidžba i međunarodna suradnja, suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama te suradnja s civilnim udrugama, mladima, nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama. Nadalje, u Uredu Grada obavljaju se i poslovi na obnovi, zaštiti, korištenju očuvanju povijesne jezgre i baštine te poslovi vezani za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama kao i poslovi prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka.