Djelokrug rada

Obavlja poslove vezane uz sufinanciranje javnih potreba Udruga iz Domovinskog rata, prati i analizira provođenje programa i projekata udruga, te vrednuje izvršenje programa udruga.

Obavlja poslove vezane uz pružanje usluga medicinske i socijalne skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Programi socijalne skrbi:
- Jednokratne novčane pomoći obiteljima socijalno ugroženih hrvatskih branitelja

Programi medicinske skrbi:
- Sufinanciranje troškova liječenje oboljelih od malignih oboljenja i oboljenja kardiovaskularnog sustava
- Sufinanciranje troškova nabavke lijekova i ortopedskih pomagala
- Provodi stacionarno liječenja u SB Biokovka hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

Provodi poslove koji su jedinicama lokalne samouprave, kao obvezu, utvrđeni odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
1. Stambene problematika
2. Sufinanciranje kupnje grobnih mjesta obiteljima umrlih hrvatskih branitelja

Obavlja poslove pružanja stručne pomoći hrvatskim braniteljima u ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom.

Obavlja i druge poslove kroz suradnju s drugim upravnim tijelima Grada Splita u dijelu gdje se kao korisnici usluga javljaju hrvatski branitelji.