08.05.2024.
29. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita
29. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita
11.04.2024.
28. sjednica Gradskog vijeća Splita
28. sjednica Gradskog vijeća Splita
01.03.2024.
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita
13.12.2023.
26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
07.12.2023.
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 2 dio
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 2 dio
07.12.2023.
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 1 dio
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 1 dio
16.11.2023.
24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
16.11.2023.
23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
19.10.2023.
Dvadeset i druga sjednice Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
Dvadeset i druga sjednice Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
19.10.2023.
Dvadeset i druga sjednice Gradskog vijeća Grada Splita - prvi dio
Dvadeset i druga sjednice Gradskog vijeća Grada Splita - prvi dio
09.10.2023.
Dvadeset prva sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
Dvadeset prva sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
09.10.2023.
Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
09.10.2023.
Devetnaesta sjednica drugi dio i prvi dio dvadesete sjednice Gradskog vijeća Grada Splita
Devetnaesta sjednica drugi dio i prvi dio dvadesete sjednice Gradskog vijeća Grada Splita
23.08.2023.
Devetnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
Devetnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
23.08.2023.
Osamnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
Osamnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska
23.08.2023.
Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - drugi dio
23.08.2023.
Sedamnaesta sjednica gradskog vijeća Grada Splita - prvi dio
Sedamnaesta sjednica gradskog vijeća Grada Splita - prvi dio
14.07.2023.
Šesnaesta sjednica gradskog vijeća Grada Splita
Šesnaesta sjednica gradskog vijeća Grada Splita
14.07.2023.
Petnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
Petnaesta sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
14.07.2023.
Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća
Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća
123