Djelokrug rada

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i dužnosti članova Vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskoga vijeća.

  1.  Marija Čizmić, predsjednica
  2.  Stipe Božić, član
  3. Davor Grčić, član
  4. Sani Mardešić, član
  5. Josip Markotić, član
Zapisnici sa sjednica Mandatne komisije