Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Grad Split nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Splita koje se nalazi na adresi www.split.hr

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Implementacijom novih mrežnih stranica 2024. godine ispunjen je dio zahtjeva, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže <alt> atribute i kratke tekstualni opis
  • Navigacija kroz glavni izbornik se vrši prelaskom preko poveznice
  • Poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
  • Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupni u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 4. lipnja 2024. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Splita.

Izjava je zadnji put preispitana 4. lipnja 2024 godine te će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grad Split korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: web@split.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.