Partnersko vijeće

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Split posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika,  prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj.
Partnersko vijeće za Urbanu aglomeraciju Split sudjeluje u donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, a članovi Partnerskog vijeća se imenuju za razdoblje trajanja Strategije. Partnersko vijeće sastaje se najmanje tri puta u razdoblju izrade, te najmanje dvaput godišnje u razdoblju praćenja provedbe Strategije. Organizacijsku podršku radu Partnerskog vijeća pruža Tajništvo Partnerskog vijeća koje je uspostavio Grad Split u okviru Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Službe za međunarodne i EU projekte.

Partnersko vijeće djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, a uz obvezne predstavnike svih jedinica lokalne samouprave koja čine urbano područje te predstavnika županije i regionalnog koordinatora imenovani su i predstavnici:

  • javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja;
  • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara
  • gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući organizacije gospodarskih i socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora i poslovnih udruženja iz urbanog područja
  • organizacija civilnog društva, posebno iz područja zaštite okoliša, promicanja socijalne uključenosti, jednakosti među spolovima i nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe.
Dokumenti PV