Djelokrug rada

Komisija za javna priznanja obavlja poslove utvrđene odlukom kojom se propisuje dodjela javnih priznanja.
Komisija za javna priznanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova. Predsjednik Gradskoga vijeća je predsjednik Komisije. Devet članova Komisije se bira iz reda vijećnika, a ostali članovi iz reda uspješnih gospodarstvenika, umjetnika i drugih javnih djelatnika iz područja kulture, znanosti i drugih djelatnosti.

 1. Igor Stanišić, predsjednik
 2. Božo Zadro, zamjenik predsjednika
 3. Tomislav Prljević, član
 4. Krešimir Čaljkušić, član
 5. Ante Jukić, član
 6. Davor Grčić, član
 7. Branimir Urlić, član
 8. Sani Mardešić, član
 9. Jelena Kovačić, članica
 10. Goran Kotur, član
 11. Marin Jurjević, član
 12. Ivana Pavičić Prijatelj, članica
 13. akademik Davorin Rudolf, član
 14. Petar Slapničar, član
 15. don Drago Šimundža, član
Zapisnici sa sjednica Komisije za javna priznanja