Mjesni odbor - Kamen

Predsjednik
Petar Varvodić

Administrativni tajnik
Mate Buljubašić
mokamen@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Luka Lešić
tel: 021/310-375
mob: 091/455-9523

Sv. Mihovila 52, 
21119, Kamen

Naselje "Kamen" omeđeno je:
  • S juga: granica počinje u točki gdje se spajaju K.o.Kamen, K.o.Stobreč i K.o.Žrnovnica od istoka prema zapadu granicom K.o.Kamen – K.o.Stobreč do ulice Put Vrbovnika (ulica za TTTS.). Nastavlja granicom M.O.Kamen i G.K.Šine na zapad do Vukovarske ulice, te Vukovarskom ulicom dalje na zapad do granice K.o.Split i K.o.Kamen, odnosno do potoka (čest.zem.2347/1 K.o.Kamen).
  • Sa istoka: granica ide od točke gdje se spajaju granice K.o.Kamen, K.o.Žrnovnica i K.o.Stobreč , tee na sjever do vrha TTTS-a  tj, do sjeverne granice čest.zem.626/1 (K.o.Kamen).
  • Sa sjevera: granica počinje na granici K.o.Kamen -  K.o.Žrnovnica na sjevernoj granici čest.zem. 626/1. Sjevernom granicom čest.zem. 626/1 na zapad cca 430 m do potoka Bakovac (čest.zem.2326/7). Potokom na sjever 70 m pa na zapad 50 m.Granica dalje nastavlja na sjever potokom (čest.zem. 3829) cca 80 m i dolazi do Mosorske ulice (čest.zem. 2349) tj.do granice između K.o.Kamen i.K.o.Kučine. Granicom K.o.Kamen i K.o. Kučine na zapad do točke gdje se spajaju K.o.Kamen, K.o.Kučine i K.o.Mravinci. Dalje na zapad granicom K.o.Kamen i K.o.Mravinci do točke gdje se spajaju granice K.o.Kamen, K.o.Mravinci i K.o.Split.
  • Sa zapada: granica ide od sjevera prema jugu granicom K.o.Kamen – K.o.Split do potoka (čest.zem.2347/1 K.o.Kamen), odnosno do Vukovarske ulice.

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Kamen

tel: 021/310-051
mob: 098/443-749