Odsjek za površine javne namjene

Djelokrug rada

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka