Djelokrug rada

Vijeće daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koji ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra. Odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru upravni je akt na čije se donošenje primjenjuju odredbe Zakona kojim se propisuje opći upravni postupak, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Djelatnost za koje se daje koncesijsko odobrenje, sukladno jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru su:


PODRUČJE i DJELATNOST
Morska obala, unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske:
- iznajmljivanje sredstava
- ugostiteljstvo i trgovina
- komercijalno-rekreacijski sadržaji.

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita,
a koji su predstavnici slijedećih tijela: tri predstavnika Grada Splita, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa i predstavnik Lučke kapetanije Split.

  1. Duje Sučić – predstavnik Grada Splita, predsjednik
  2. Davor Grčić – predstavnik Grada Splita, član
  3. Jakov Prkić – predstavnik Grada Splita, član
  4. Stipe Čogelja – predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko–dalmatinske županije, član
  5. Ivica Vuletić - predstavnik Lučke kapetanije Split, član