Djelokrug rada

Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike daje mišljenje na prijedloge, odnosno predlaže Gradskome vijeću u skladu s zakonom određivanje imena ulica i trgova. Komisija također predlaže Gradskome vijeću određivanje imena parkova, šetališta, drugih javnih površina i objekata, te postavljanje spomenika na području grada.
Prati i razmatra pitanja u svezi spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba i o tome podnosi prijedloge Gradskome vijeću te obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje joj povjeri Gradsko vijeće. U ostvarivanju svojih zadataka Komisija surađuje s pravnim osobama iz oblasti kulture i znanosti te s jedinicama mjesne samouprave.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika, te stručnih i znanstvenih osoba.

 1. Domagoj Maroević, predsjednik
 2. Josip Markotić, zamjenik predsjednika
 3. Krešimir Čaljkušić, član
 4. Lidija Bekavac, član
 5. Jure Bučević, član
 6. Branimir Urlić, član
 7. Joško Markić, član
 8. Ivan Andabak, član
 9. Damir Šarac, član
 10. Ivan Čizmić, član
 11. Kuzma Kovačić, član
 12. Ana Šverko, članica
 13. Prof. dr. sc. don Ante Mateljan, član
 14. Zoran Jeramaz, član
 15. Darko Stanić, član
Zapisnici