Odsjek za ljudske potencijale

Djelokrug rada

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka