Djelokrug rada

Odsjek obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima Gradske uprave, opće administrativno personalne poslove i poslove vezane uz radno pravni status službenika i namještenika. Vodi brigu o dodatnoj edukaciji i usavršavanju službenika i namještenika.