Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Zadatak Odbora za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća je da pripremi, izradi i predloži Programa rada Gradskoga vijeća. 

Odbor za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća ima sedam članova koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik Gradskoga vijeća ujedno je i predsjednik Odbora.

1. Željko Domazet,  za predsjednika
2. Ana Dorotić Čaljkušić, za članicu
3. Anita Birimiša, za članicu
4. Danijela Dujlović, za članicu
5. Ivica Budimir, za člana
6. Lidija Bekavac, za članicu
7. Tihomir Galić, za člana