Odbor za pripremu, izradu, te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

Djelokrug rada

Zadatak Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća je da pripremi, izradi i predloži program rada Gradskoga vijeća.

Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća ima sedam članova koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik Gradskoga vijeća ujedno je i predsjednik Odbora.

  1. Igor Stanišić, predsjednik
  2. Duje Sučić, član
  3. Mirna Kovačić, članica
  4. Saša Horvat, član
  5. Kristina Vidan, članica
  6. Marijana Puljak, članica
  7. Ante Bradarić Šljujo, član