Djelokrug rada

Zadaća Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita je utvrđivanje i provedba Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te, sukladno Programu, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i predlaganje mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje s tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, suzbijanje nasilja na javnim mjestima, u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zloporabe droga, te na druge načine pridonijeti prevenciji kriminaliteta.
Sukladno svojim zadaćama, Vijeće donosi program rada uz prethodno mišljenje Gradskoga vijeća Grada Splita.
Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devetnaest članova koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita. Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća se biraju iz redova vijećnika u Gradskome vijeću, a preostalih devetnaest članova se biraju na prijedlog Gradonačelnika te različitih ustanova, udruga i institucija u gradu Splitu.
Ovisno o potrebi razmatranja pojedinih pitanja, na prijedlog predsjednika Vijeća ili većine svih članova Vijeća, u radu Vijeća mogu sudjelovati bez prava glasovanja i predstavnici institucija ili pojedinci (psiholozi, pedagozi, sociolozi, kriminolozi i dr.) koji svojom stručnošću i iskustvom mogu pomoći u rješavanju tih pitanja.

 1. Ante Jukić, Predsjednik
 2. Jakov Prkić, zamjenik predsjednika
 3. Marina Protić - Pročelnica Ureda Grada, članica
 4. Ivica Grubišić – Savjetnik Gradonačelnika, član
 5. Krešimir Budiša – Savjetnik Gradonačelnika, član
 6. Tanja Belohradsky -  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorata rada – Područni ured Split, članica
 7. Paško Ugrin -  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, član
 8. Željko Duvnjak -  Prekršajni sud u Splitu, član
 9. Zoran Ivanišević – Općinski sud u Splitu, član
 10. Jovica Simić – Dom zdravlja Splitsko – dalmatinske županije, član
 11. Gordana Bolanča – Klinički bolnički centar Split, članica
 12. Daniel Dimlić – Splitski savez športova, član
 13. Antonija Krstulović Dragičević – Pravni fakultet u Splitu, članica
 14. Davor Šimić – Aktiv ravnatelja osnovnih škola Grada Splita, član
 15. Marija Pustak – Aktiv ravnatelja srednjih škola Grada Splita, članica
 16. Jasna Mulaosmanović – Centar za socijalnu skrb, članica
 17. Denis Mrkonjić– Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, član
 18. don Mihael Prović – Splitsko – makarska nadbiskupija, član
 19. Ivana Bočina – Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, član
 20. Edin Nurkić – Centar za pružanje usluga u zajednici Split, član