Radne skupine Urbane aglomeracije Split

Radne skupine se sastoje od članova partnerskog vijeća te stručnih osoba za pojedina područja i sektore. Radne skupine sastaju se radi savjetovanja, predlaganja i usmjeravanja procesa izrade Strategije.

Rješenjem gradonačelnika Grada Splita su osnovane sljedeće četiri radne skupine za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracija Split:

  • Radna skupina „Održivi rast“,
  • Radna skupina „Pametan rast“,
  • Radna skupina „Uključivi rast“ i
  • Radna skupina „Ruralni razvoj“

Prvi sastanci Radnih skupina su održani u prosincu 2015. godine na kojima se raspravljalo o analizi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split po tematskim područjima.

Dokumenti Radne skupine