Obuhvat Urbane aglomeracije Split

Obuhvat Urbane aglomeracije Split

Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split donio je ministar regionalnoga razvoja i fondova EU 30. studenog 2015. godine, a istu čine sljedeće jedinice lokalne samouprave:

Grad Split započeo je formalni postupak definiranja obuhvata Urbane aglomeracije u drugom kvartalu 2015. godine.  Tijekom postupka je izrađena Studija prostorno-programskih dimenzija održivog urbanog razvoja Grada Splita u kontekstu EU 2014-2020 u okviru koje se, poštujući načela definirana od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, metodološki iscrpno iznose  kriteriji za određivanje sastava Urbane aglomeracije Split. Osnovni kriterij koji je Grad Split koristio prilikom uključivanja jedinica lokalne samouprave u sastav je kriterij udjela dnevnih migracija u grad Split  veći od 30%.  Grad Omiš je jedina jedinica lokalne samouprave uvrštena u sastav temeljem dodatnog kriterija frekventnosti gradskog / prigradskog prijevoza, obzirom da tvrtka Promet d.o.o. vrši usluge javnog prijevoza na relaciji Grad Split - Grad Omiš frekvencijom gradskog/prigradskog prijevoza. Gradovi Sinj i Trogir nisu zadovoljili osnovni  kriterij, ali su  sastavu Urbane aglomeracije Split priključeni sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH koje utvrđuju da se urbana područja koja neposredno graniče uz Urbanu aglomeraciju smatraju jedinstvenim urbanim područjem. Sve predložene JLS na sjednici predstavničkog tijela su donijele suglasnosti o uključivanju u Urbanu aglomeraciju Split. Konačan prijedlog sastava Urbane aglomeracije Split donijelo je Gradsko vijeće Grada Splita 3. listopada 2015. godine a je isti upućen nadležnim ministarstvima za procjenu, te je donesena Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split 30. studenog 2015. godine.