Odsjek za financije

Djelokrug rada

Zaduženja obveznika prema zakonskim propisima, Odlukama grada, ugovorima, rješenjima i računima.

Na temelju zaduženja knjiženje uplata analitički po obveznicima i vrstama prihoda te usklađivanje stanja s obveznicima.

Vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza, poduzimanje mjera prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.

Izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16, 101/17 i 114/22)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 i 114/22)
Zakon o kamatama (Narodne novine br. 94/04 i 35/05)
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16)
Zakon o provedbi ovrha na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20 i 133/20)
Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/02, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 i 131/20)
Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13, 94/14 i 144/21)

  • Dokumenti