Djelokrug rada

Zaduženja obveznika prema zakonskim propisima, Odlukama grada, ugovorima, rješenjima i računima.

Na temelju zaduženja knjiženje uplata analitički po obveznicima i vrstama prihoda te usklađivanje stanja s obveznicima.

Vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza, poduzimanje mjera prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.

Izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.