Gradska uprava

Grad je dužan obnašati poslove unutar svog samoupravnog djelokruga u korist građana. Informirajte se o tijelima gradske vlasti te važnim gradskim dokumetima i projektima.