Djelokrug rada

Izvršava sve obveze i funkcije Grada Splita kao akreditiranog Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.  Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam)  Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden sa ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se kroz ITU mehanizam provode aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. 

U razdoblju 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj, konkretno u Urbanim aglomeracijama Osijek, Rijeka, Split i Zagreb te Urbanim područjima Pula, Slavonski Brod, Zadar i Karlovac bilo je osigurano ukupno 345,35 milijuna eura iz ITU mehanizma, od čega su 44,3 mil eura bespovratnih sredstava dodijeljena za projekte Urbane aglomeracije Split u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

ITU mehanizam se nastavlja provoditi i u financijskom razdoblju 2021.-2027. za kojeg je u prosincu 2022.g. donesen Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. u okviru kojeg je osigurana indikativna alokacija od 681,28 milijuna EUR za 22 ITU Urbana područja u RH, odnosno 55 milijuna EUR za Urbanu aglomeraciju Split.

Grad Split će i dalje imati ulogu ITU Posredničkog tijela te će provoditi sve delegirane i s njima povezane funkcije definirane u potpisanom Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13. travnja 2017.g. 

Uz rad na pripremi objava svih poziva za ITU izravne dodjele (strateške projekte) i grant sheme zajedno s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije, te uz osnovnu delegiranu funkciju ocjenjivanja kvalitete za sve projekte koji se prijavljuju na ITU pozive, ITU PT Split sudjeluje i u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.g., u radu svih mreža i radnih skupina za nepravilnosti, reviziju, upravljanje rizicima, prijevare, državne potpore, javnu nabavu za tijela u sustavu, MIS administratore, te odrađuje funkcije tajništva kako Partnerskog vijeća, tako i Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split te koordinira izradu, provedbu i vrednovanje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split. 

Postupanja unutar ITU PT Split su regulirana Zajedničkim nacionalnim pravilima, Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Priručnikom o postupanju ITU PT Split te uputama nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela.  

Sufinanciranje svih troškova ITU Odsjeka je osigurano iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ kojim je osigurano 16.220.647,75 kn bespovratnih sredstava za financiranje svih troškova funkcioniranja ITU Odsjeka do 31.12.2023.g.