Fokus grupe Urbane aglomeracije Split

U svrhu izrade što kvalitetnije i sveobuhvatnije Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split formirane su Fokus grupe ključnih dionika iz različitih sektora.

Tijekom listopada 2015. godine održano je 9 sastanaka Fokus grupa raznih tematika, a na kojima je prisustvovalo više od 160 relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a sve s ciljem davanja što kvalitetnijih inputa za izradu Analize stanja Strategije.

Osnovane su sljedeće Fokus grupe: Gospodarstvo, poduzetništvo i inovacije, Zdravstvo i socijalna skrb, Odgoj i obrazovanje, Promet i infrastruktura, Ruralni razvoj, poljoprivreda, ribarstvo, Kultura, Sport, Okoliš i energetska učinkovitost i Turizam.

Dokumenti fokusa grupe