Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu

Djelokrug rada

Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu obavlja poslove vezane za utvrđivanje i financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom školstvu i  tehničkoj kulturi Grada Splita. 

Grad Split je osnivač četiri predškolske ustanove predškolskog odgoja i osnivač 29 osnovnih škola na svom području. U gradu Splitu su izjednačene cijene boravka djece u svim dječjim vrtićima i sredstvima proračuna se sufinancira boravak djece u 22 privatna i vjerska dječja vrtića. Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu prati rad i skrbi o Zajednici tehničke kulture grada Splita te udrugama tehničke kulture na svom području.

Sufinanciranje programa privatnih i vjerskih vrtića - Odlukom o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/20 i 64/22) propisano je da će Grad Split sredstvima svoga proračuna sufinancirati dječje vrtiće u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica (koji su obuhvaćeni Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Splita) do iznosa ekonomske cijene utvrđene Zaključkom gradonačelnika o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita sufinanciranjem po upisanom djetetu u određeni objekt/program. 

Sufinanciranje dadilja - Sredstvima Proračuna Grada Splita  sufinancira se  boravak djece predškolske dobi do polaska u osnovnu školu koji zajedno s roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području Grada Splita, a koriste usluge čuvanja djece obrta za dadilje koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada Splita sukladno odredbama Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19). Posebnim Zaključkom gradonačelnika utvrđuju  se obrti za dadilje koji će u kalendarskoj godini  biti sufinancirani sredstvima proračuna Grada Splita. 

Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću u drugoj jedinici lokalne samouprave - S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Split sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradovima i općinama izvan područja grada Splita. 

Stipendiranje nadarenih učenika i studenata i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija - Stipendiranje učenika i studenata te isplata naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija sredstvima proračuna Grada Splita provodi se na temelju javnog natječaja kojeg svake godine raspisuje gradonačelnik.

 

EU Projekti - S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE V“

Projektom „S pomoćnikom mogu bolje V“ u školskoj godini 2022./2023. učenicima s teškoćama u razvoju se osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici sa svrhom stvaranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ukupna vrijednost projekta koji će se realizirati tijekom nastavne godine 2022./2023. (razdoblje provedbe projekta je od 24.08.2022. godine do 24.08.2023. godine) iznosi 10.781.828,40 kuna, od čega

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira projekt u iznosu od 7.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), dok se preostali iznos od 3.781.828,40 kuna nužan za realizaciju ovog projekta osigurava iz izvornih sredstava Grada Splita.

U okviru ovog projekta biti će angažirano 231 pomoćnika u nastavi i 5 stručno komunikacijska posrednika za 253 učenika s teškoćama u razvoju u 29 osnovnih škola Grada Splita koje su ujedno i partneri u ovom projektu.