Mjesni odbor - Stobreč

Predsjednik
Vlado Tandara

Administrativni tajnik
Mate Buljubašić
mostobrec@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Ivan Elez
tel: 021/310-365
mob: 091/443-819

Ivankova 15
21311, Stobreč 

Naselje "Stobreč" omeđeno je:
  • Sa sjevera: granica ide ulicom Kralja Držislava  od točke gdje se spajaju granice K.o. Split i K.o. Stobreč do Put Vrbovnika ( ulica za TTTS ), zatim ulicom Put Vrbovnika do točke gdje se spajaju granice K.o. Stobreč – K.o.Kamen, dalje na istok do točke gdje se spajaju granice K.o.Stobreč, K.o.Kamen i K.o.Žrnovnica, te ide dalje granicom K.o.Stobreč – K.o.Žrnovnica do K.o. Donja Podstrana ( do rijeke Žrnovnica).
  • S istoka: granica ide granicom K.o.Stobreč – K.o.Donja Podstrana ( starim tokom rijeke Žrnovnica ) do ušća rijeke Žrnovnice u more, zatim ide morskom obalom do najjužnije točke poluotoka Stobreč.
  • S juga: granica ide od najjužnije točke poluotoka Stobreč od istoka prema zapadu morskom obalom do točke gdje se spajaju K.o.Stobreč i K.o.Split.
  • Sa zapada: granica ide od točke gdje se spajaju granice K.o.Stobreč i K.o. Split s morskom obalom  od juga prema sjeveru granicom K.o.Stobreč – K.o.Split do ulice Kralja Držislava.

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Stobreč